Back
"Rauda", pansionāts

"Rauda", pansionāts

 • Informācija
 • Karte
 • 21 attēls
 • WWW
 • Dežūrējošā medmāsa63154443
  Sekretāre63124038
  Fakss63154436
  Direktors63124038
  Direktors29365021
  Direktora vietniece63124038
  Direktora vietniece29716321
  Atslēgvārdi
  Sociālā aprūpe, Pansionāts.
  Pansionāts, guļošo slimnieku aprūpe, izmitināšana, diennakts
  veselības aprūpe, vecu cilvēku (ļaužu) aprūpe, invalīdu, slimu,
  vientuļu cilvēku aprūpe. Medicīna, veselības rehabilitācija,
  ilgstoša sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija. Personai, kura
  vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, mājoklis,
  pilna aprūpe un sociālā rehabilitācija. Pansionāts pensijas
  vecuma cilvēkiem, pansionāts invalīdiem. Demenču nodaļa,
  pansionāts klientiem ar demenci, vecuma izmaiņas, mentālo
  izmaiņu nodaļa veciem cilvēkiem, paliatīvā aprūpe. Pansionāta
  „Rauda” medicīniskajos pakalpojumos iekļauts: diennakts
  medicīniskā aprūpe, ģimenes ārsts, stomatologs, okulists,
  fizioterapeits, masāžas, fizikālā terapija, medicīniskās
  konsultācijas pie speciālistiem Rīgā un Tukumā, relaksācijas
  gulta, infrasarkano staru kabīne, šarko duša, masāžas vanna,
  pedikīrs. Elastīgo saišu terapija jeb Slinga terapija. Veco ļaužu
  un invalīdu ievietošana uz noteiktu un nenoteiktu laiku un aprūpe.
  Personu ar demences simptomātiku aprūpe un uzraudzība.
  Paliatīvā aprūpe, Klientu uzņemšana no visas Latvijas.
  2013. gadā pansionātā "Rauda" uzturēšanās izmaksas mēnesī - Ls 285,00